کارگاه آشنایی با طراحی مدل کسب و کار بر اساس متد بوم استارتاپ ناب، ۴ مرداد ۹۵

0
25

کارگاه آشنایی با طراحی مدل کسب و کار براساس متد بوم استارتاپ ناب ، دوشنبه ۴ مرداد ماه برگزار خواهد شد.

مربی: محمد کرمانی

برای آشنایی با بوم استارتاپ ناب می توانید می توانید ویدیوی آشنایی با بوم Lean Startup را مشاهده نمایید.

زمان برگزاری رویداد: دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۰

مکان برگزاری رویداد: دانشگاه صنعتی اصفهان

جهت ثبت نام در این کارگاه کلیک نمایید

طراحی مدل کسب و کار بر اساس متد بوم استارتاپ ناب

افزودن دیدگاه