معرفی کتاب آینده ذهن

0
34
معرفی کتاب آینده ذهن

کتاب آینده ذهن درباره پیچیدگی های ذهن و تحقیقات مختلف پیرامون ذهن صحبت میکند.
نویسنده: میچیو کاکو
مترجم: محمد اسماعیل فلزی

منبع: ویبوک

حتما بخوانید:  معرفی مجموعه کتابهای «سازمان های یادگیرنده از نگاهی دیگر»

افزودن دیدگاه